เงื่อนไขการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

เงื่อนไขการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

  1. ราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพื่ม 7% (VAT) พร้อมติดตั้ง
  2. ชำระเงินสด 100% เมื่อตกลงสั่งซื้อ (ก่อนติดตั้งเครื่องปรับอากาศ)
  3. ท่อน้ำยาให้ฟรี 4 เมตร/ชุด ส่วนเกินราคาเมตรละ 700 บาท
  4. รางครอบท่อให้ฟรี 4 เมตร/ชุด ส่วนเกินราคาเมตรละ 350 บาท
  5. สายไฟให้ฟรี 10 เมตร (ไม่รวมเมนไฟฟ้า) ส่วนเกินราคาเมตรละ 60 บาท
  6. แถมฟรี ชุดขาแขวนคอนเดนซิ่งยูนิต (สำเร็จ) กรณีที่ใช้
  7. ไม่รวมงานปูน งานสี งานฝ้า งานไม้ ฯลฯ
โปรโมท เว็บสบายแอร์ (2)

เงื่อนไขงานรับประกัน

  • เครื่องปรับอากาศชุดใหม่ รับประกันงานติดตั้ง 6 เดือน
  • เครื่องปรับอากาศชุดเก่า รับประกันงานติดตั้ง 1 เดือน (ไม่รับประกันตัวเครื่องปรับอากาศ)

เงื่อนไขค่าบริการล้างเครื่องปรับอากาศ - ตรวจเช็คแอร์

เงื่อนการติดตั้งแอร์

**หมายเหตุ : ค่าบริการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ กรณีที่ช่างซ่อมได้ ช่างจะซ่อมให้เลยแต่ถ้ามีอะไหล่ตัวไหนเสีย / เปลี่ยน ทีมช่างจะแจ้งให้ทราบที่หน้างานอีกครั้ง