โปรโมชั่นพิเศษ

โปรโมท เว็บสบายแอร์

ฟรีของแถมติดตั้งทั้งหมด

โปรโมท เว็บสบายแอร์ (2)

เงื่อนไขการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

1.) ราคาที่เสนอ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พร้อมติดตั้ง

2.) ชำระเงินสด 100% เมื่อตกลงสั่งซื้อ

3.) ท่อน้ำยาให้ฟรี 4 เมตร/ชุด ส่วนเกินราคาเมตรละ 700 เมตร

4.) รางครอบท่อให้ฟรี 4 เมตร/ชุด ส่วนเกินราคาเมตรละ 450 บาท

5.) สายไฟให้ฟรี 10 เมตร ( ไม่รวมเมนไฟฟ้า ) ส่วนเกินราคาเมตรละ 60 บาท

6.) แถมฟรี ชุดขาแขวนคอนเดนซิ่งยูนิต ( สำเร็จรูป ) กรณีที่ใช้

7.) ไม่รวมงานปูน งานสี งานฝ้า ฯลฯ

8.) เงื่อนไขการรับประกัน

- เครื่องปรับอากาศชุดใหม่ รับประกันงานติดตั้ง 6 เดือน

- เครื่องปรับอากาศชุดเก่า รับประกันงานติดตั้ง 1 เดือน

( ไม่รับประกันตัวเครื่องปรับอากาศ )