VRV/VRF

โปรโมท เว็บสบายแอร์-1

VRV/VRF เป็นระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ที่ชุดภายนอกหรือคอนเดนซิ่ง 1 ชุดสามารถเชื่อมต่อชุดภายในหรือแฟนคอยล์ได้สูงสุดถึง 64 เครื่อง ผสานเทคโนโลยี VRT (Variable Refrigerant Temperature) ที่สามารถปรับ “อุณหภูมิของน้ำยา” ตามสภาวะอากาศ จึงช่วยให้ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น และใช้พื้นที่วางคอนเดนซิ่งน้อย จึงเหมาะกับคอนโด สำนักงาน โรงแรม และบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่

REFERENCE

forest1
Krungthai bank
mega bangna
karmart
TRC
Toyota-logo