สาเหตุแอร์เปิดไม่ติด และวิธีการแก้ด้วยตัวเองง่ายๆ

แอร์ไม่ติด

มาดูกันว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง โดยได้สรุปเป็นประเด็นสั้นๆ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 เปิด - ปิดด้วยรีโมทติดแต่แอร์ไม่ตอบสนอง

โดยมีสาเหตุจากระบบไฟฟ้า หรือระบบควบคุมการทำงาน ยกตัวอย่างเช่น ฟิวส์ขาด ไฟกระพริบ สายไฟหลวม สายไฟชำรุด หรือไฟตกเนื่องจากฟ้าผ่า

กรณีที่ 2 เปิด - ปิดด้วยรีโมทไม่ได้

ซึ่งจะมีสาเหตุหลัก 3 สาเหตุใหญ่ ได้แก่ ถ่านรีโมทหมดอายุ ตัวรับสัญญาณสกปรกหรือเสีย และแผงควบคุมการทำงานเสีย

ทั้ง 2 กรณีที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ยกตัวอย่างมา เนื่องจากเป็นสาเหตุยอดฮิตที่ทำให้แอร์ไม่ติดนั่งเอง และผู้อ่านควรทำความเข้าใจและศึกษารายละเอียดปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมจากช่างผู้ชำนาญการ หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและความรู้พื้นฐานก่อนจะนำไปแก้ปัญหาโดยตนเอง

วิธีแก้ปัญหาแอร์เปิดไม่ติดด้วยตัวเอง

ได้ทราบถึงสาเหตุที่ทำให้แอร์ไม่ติดกันไปแล้ว ต่อมาก็มารู้จักวิธีแก้ปัญหาแอร์ไม่ติดด้วยตัวเองได้ง่ายๆ เพียงแค่ให้ท่านตรวจสอบว่าสาเหตุมาจากรีโมทควบคุม หรือตัวเครื่อง

 • หากสาเหตุมาจาก รีโมทควบคุมไม่ทำงาน ให้ทำการไล่ตรวจอุปกรณ์ โดยเริ่มที่
 1. ถ่านรีโมท เนื่องจากถ่านมีอายุการใช้งานที่จำกัด หากหน้าจอรีโมทไม่แสดงผล ให้ท่านลองเปลี่ยนถ่าน โดยเลือกซื้อให้ตรงกับถ่านเดิม
 2. ตัวรับสัญญาณเสีย หรือสิ่งสกปรก ให้เริ่มจากการทำความสะอาด หากยังไม่ติดให้ทำการเปลี่ยนตัวรับสัญญาณใหม่
 3. ตัวแผงควบคุมเสีย ซึ่งส่วนนี้เป็นปัญหาทางเทคนิค หากท่านไม่มีความรู้พื้นฐาน แนะนำให้ท่านส่งศูนย์เพื่อทำการเปลี่ยนแผงควบคุมตัวใหม่
 • สาเหตุมาจาก ตัวเครื่องไม่ตอบสนอง อันเนื่องมาจากปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้า
 1. เริ่มจากการวัดด้วยเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลเข้ามาในระบบหรือไม่
 2. หลังจากวัดเสร็จสิ้นแล้ว สิ่งที่ท่านต้องทำในลำดับต่อไป คือ การตัดระบบไฟฟ้า โดยการสับสวิตซ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าก่อให้เกิดอันตรายแก่ตัวท่าน
 3. ปัญหาหลักที่พบ ส่วนใหญ่จะเป็น ฟิวส์ขาด เนื่องจากฟิวส์มีหน้าที่คอยตัดไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบกับอุปกรณ์ตัวอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องดูเป็นลำดับแรก และท่านสามารถซื้อมาเปลี่ยนได้ด้วยตนเอง

*วิธีการแก้ปัญหาที่ได้กล่าวไปข้างต้น เป็นเพียงการรวบรวมประเด็นหลักเพียงเท่านั้น ที่ส่งผลทำให้แอร์ไม่ติด ซึ่งยังมีสาเหตุและวิธีการแก้ปัญหาอื่นๆอีกมากมาย แต่ถึงอย่างไร สิ่งที่ท่านควรคำนึงถึงในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า นั้นก็คือ ความปลอดภัย

Heating in Geelong

ข้อควรระวังในการซ่อมแอร์ด้วยตัวเอง

มาถึงหัวข้อสุดท้ายเกี่ยวกับข้อควรระวังในการซ่อมแอร์ด้วยตัวเอง นั้นก็คือ ไฟฟ้าลัดวงจร เป็นหนึ่งในปัญหาการเสียชีวิตที่พบเห็นได้บ่อยครั้ง เนื่องจากขาดการตรวจสอบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน หรือผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจนั่นเอง ซึ่งเราได้รวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ปลอดภัยจากไฟฟ้า

 1. ต้องทำการตัดกระแสไฟฟ้าก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง ยกเว้นในกรณีที่ต้องตรวจสอบและวัดกระแสไฟฟ้า
 2. ควรศึกษารายละเอียดและความเข้าใจแผนการการปฏิบัติงานเพื่อช่วยป้องกันความผิดพลาด หรือทำงานผิดขั้นตอน
 3. หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ตั้งแต่การรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ (มอก.) การใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง หรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ชำรุดเสียหายหรือไม่
 4. ระหว่างปฏิบัติงาน ควรมีเพื่อนร่วมงานอย่างน้อย 1 คน เพื่อช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ไฟช็อต หรือไฟดูด
 5. หากเกิดไฟฟ้าลัดวงจร สิ่งแรกที่ต้องทำคือการตัดระบบไฟ และหากเกิดการลุกติดไฟ ห้ามสาดน้ำโดยเด็ดขาด เพราะยิ่งทำให้ไฟลุกลามได้รวดเร็ว และในกรณีที่คนถูกไฟดูด ห้ามสัมผัสตัวก่อนตัดกระแส

*ทั้งหมดนี้จะมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานของคุณให้ราบรื่นและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญควรมีการป้องกันระบบที่ดีตั้งแต่เบรกเกอร์หลักของบ้าน เพราะสิ่งเหล่านี้จะมีส่วนช่วยไม่ให้ท่านสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน